Udział w Święcie Latawca

W dniu 2 października 2015 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w oryginalnych zawodach zwanych Świętem Latawca. Odbyły się one na płycie lotniska w Rudnikach koło Częstochowy. Drużyna wystawiła tzw. latawiec skrzynkowy, który został wykonany w trakcie poprzedzającej zawody, piątkowej zbiórki. Szkielet latawca wykonał Pan Janusz Wagner, nad jego odpowiednim wykończeniem czuwał Druh Paweł Ulita. Tak przygotowany latawiec został dopuszczony do zawodów i rywalizował z 97. innymi latawcami zgłoszonymi do konkursu. Co więcej, po wnikliwej analizie jurorów, latawiec z emblematami „drapieżnego sokoła” zdobył w tej rywalizacji miejsce szóste. Drużyna wróciła z zawodów z dyplomem i nagrodą (piłką do gry siatkowej), a jej „latawcowy” debiut można uznać za bardzo udany.

Harcerki i harcerze wraz z Drużynową serdecznie dziękują Panu Januszowi Wagnerowi, Druhowi Pawłowi Ulicie oraz przybyłym na miejsce zawodów rodzicom za motywację, pomoc i doping.

Udział w letnim obozie harcerskim

W dniach od 02 do 14. sierpnia 2015 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w letnim obozie harcerskim w Ośrodku Harcerskim Ziemi Wadowickiej w Pogorzelicy. Drużynowa była Kwatermistrzem tego obozu, jego Komendantem była phm. Agnieszka Borowiecka zaś Oboźnym był phm. Maciej Kowalczyk. W obozie wzięła udział także Harcerska Drużyna Płomień.

W trakcie pobytu na obozie harcerki i harcerze pogłębiali swoją wiedzę oraz nabywali umiejętności m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy, majsterkowania itd. Mieli oni okazję np. zbudować własną wartownię oraz przeprowadzić grodzenie obozowiska. Każdy dzień w obozie rozpoczynał się o godzinie 7.00 pobudką, po której śpiewano piosenki na powitanie dnia. Później był czas na poranną toaletę, porządki i przygotowania do śniadania. Odbywało się ono o godzinie 8.45, po czym sprawdzano czystość namiotów oraz umundurowanie. O godzinie 10.00 zwoływany był poranny apel, na którym przedstawiano harmonogram dnia, grano w rozbitka oraz w kamień. Od godziny 11.00 do godziny 13.00 obozowicze wykonywali zadania programowe, by o godzinie 13.45 zasiąść do obiadu. Po nim następowała poobiednia cisza, która trwała do godziny 15.00. Następnie odbywały się zajęcia wynikające z przyjętego planu dnia, które trwały do godziny 18.45. Po obozowej kolacji organizowane były zabawy, które trwały najpóźniej do godziny 23.00. Wtedy to żegnano dzień piosenką i wręczano tzw. biedronki. Dostawały je te osoby, które w danym dniu czymś szczególnym się wyróżniły. Od godziny 23.30 do godziny 7.00 w obozie panowała nocna cisza.

Niezależnie od zajęć obozowych organizowane były także wycieczki. Ich celem było m.in.

  • zwiedzanie Portu Wojennego w Świnoujściu,
  • zwiedzanie wyspy Wolin i Uznam oraz płynięcie statkiem,
  • zwiedzanie Parku Narodowego na wyspie Wolin,
  • przejazd kolejką wąskotorową do Trzęsacza i zwiedzanie tamtejszego Multimedialnego Muzeum na Klifie,
  • zwiedzanie ekspozycji tajnej broni niemieckiej z okresu II wojny światowej V3 i przejazd nad Jeziorko Turkusowe,
  • zwiedzanie Podziemnego Miasta w Świnoujściu,
  • zwiedzanie Międzyzdrojów i spacer Aleją Gwiazd,
  • zwiedzanie Niechorza i wejście na latarnię morską.

Harcerki i harcerze serdecznie dziękują swojej Drużynowej za opiekę w trakcie trwania wakacyjnego obozu oraz udział w jego organizacji. Dziękują także Panu Michałowi Turemce i pozostałym organizatorom oraz opiekunom.

Przekazanie podziękowań Dyrekcji szkoły oraz rodzicom

W dniu 26 czerwca 2015 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uhonorowała współpracę z Dyrekcją Zespołu Szkół nr 3 w osobie Pani mgr Joanny Szeląg oraz rodzicami, w szczególności z Administratorem strony Agnieszką Cpałką.

Administrator strony serdecznie ze swojej strony dziękuje Drużynowej oraz Harcerkom i Harcerzom z Drużyny za piękne i niepowtarzalne pamiątki: efektowną statuetkę Mirowskich Sokołów oraz dyplom z podpisami wszystkich Członków Drużyny.

Udział w zlocie harcerskim

W dniach od 12. do 14. czerwca 2015 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w zlocie Hufca ZHP Częstochowa w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym “Pająk”. Mottem tegorocznego zlotu były pochodzące z pierwszej części „Tryptyku rzymskiego” (zatytułowanej „Strumień”) słowa Św. Jana Pawła II:

„(…) Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być (…).”

W programie zlotu zabraknąć nie mogło m.in. uroczystości wręczenia „Hufcowych Oskarów”, ogniska (i wspólnego przy nim śpiewania), międzydrużynowych gier terenowych, zmagań sportowych oraz harcerskich występów kabaretowych. Swoją sympatię dla uczestników zlotu podkreślił swoimi odwiedzinami Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Szczególnie ważnym dla Drużyny punktem było sobotnie ognisko, w trakcie którego swoje przyrzeczenie złożyły harcerki i harcerze, którzy dołączyli do Drużyny we wrześniu roku 2014. Osoby te przez kilka ostatnich miesięcy musiały bardzo intensywnie poznawać tajniki służby harcerskiej, przyswajając przy tym wiele nowych wiadomości oraz nabywając wiele różnorodnych umiejętności.

W trakcie ogniska Drużynowa uhonorowała swoją doskonałą współpracę Drużyny z Władzami Hufca ZHP Częstochowa. Na ręce Komendantki Hufca ZHP Częstochowa hm. Marii Kotkiewicz przekazana została pamiątkowa statuetka oraz efektowny kolaż zdjęć Drużyny. Podobny plakat Drużynowa wręczyła Druhowi Pawłowi Ulicie, podkreślając tym samym doskonałą z Nim współpracę w trakcie ostatnich miesięcy. Był to plakat szczególny… Należy podkreślić, że pierwszy taki plakat został wręczony Pani mgr Joannie Szeląg, pracującej na stanowisku dyrektora w Zespole Szkół nr 3 w Częstochowie.