Udział w zlocie harcerskim

W dniach od 12. do 14. czerwca 2015 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w zlocie Hufca ZHP Częstochowa w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym “Pająk”. Mottem tegorocznego zlotu były pochodzące z pierwszej części „Tryptyku rzymskiego” (zatytułowanej „Strumień”) słowa Św. Jana Pawła II:

„(…) Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być (…).”

W programie zlotu zabraknąć nie mogło m.in. uroczystości wręczenia „Hufcowych Oskarów”, ogniska (i wspólnego przy nim śpiewania), międzydrużynowych gier terenowych, zmagań sportowych oraz harcerskich występów kabaretowych. Swoją sympatię dla uczestników zlotu podkreślił swoimi odwiedzinami Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Szczególnie ważnym dla Drużyny punktem było sobotnie ognisko, w trakcie którego swoje przyrzeczenie złożyły harcerki i harcerze, którzy dołączyli do Drużyny we wrześniu roku 2014. Osoby te przez kilka ostatnich miesięcy musiały bardzo intensywnie poznawać tajniki służby harcerskiej, przyswajając przy tym wiele nowych wiadomości oraz nabywając wiele różnorodnych umiejętności.

W trakcie ogniska Drużynowa uhonorowała swoją doskonałą współpracę Drużyny z Władzami Hufca ZHP Częstochowa. Na ręce Komendantki Hufca ZHP Częstochowa hm. Marii Kotkiewicz przekazana została pamiątkowa statuetka oraz efektowny kolaż zdjęć Drużyny. Podobny plakat Drużynowa wręczyła Druhowi Pawłowi Ulicie, podkreślając tym samym doskonałą z Nim współpracę w trakcie ostatnich miesięcy. Był to plakat szczególny… Należy podkreślić, że pierwszy taki plakat został wręczony Pani mgr Joannie Szeląg, pracującej na stanowisku dyrektora w Zespole Szkół nr 3 w Częstochowie.

  • email
  • Dodaj do ulubionych
  • RSS
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • LinkedIn