Udział w biwaku drużyn harcerskich Związku Nigrum

W dniach 12-13 października 2018 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w biwaku drużyn harcerskich Związku Nigrum. Tematyka biwaku miała związek z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zabrakło jednak gier terenowych oraz zabaw integracyjnych, w których przynależność do określonej drużyny ustępowała miejsca doskonałej zabawie i nawiązywaniu nowych sympatii. Uczestnicy serdecznie swojej Drużynowej dziękują za możliwość uczestniczenia w tym biwaku, przyjazną opiekę oraz miłe towarzystwo.

Udział w warsztatach „100 Niepodległych znanych i nieznanych”

W dniu 2. października 2018 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w warsztatach „100 Niepodległych znanych i nieznanych”. Zostały one zorganizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Częstochowie. W ich trakcie każdy z uczestników losował nazwisko jednego z częstochowskich bohaterów, zapoznawał się z krótką historią jego życia, a następnie projektował koszulkę na cześć wylosowanego bohatera. Wszystkie wykonane koszulki zostały zaprezentowane na zakończenie zajęć. Uczestników warsztatów zaszczycił swoją obecnością Pan Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy. Uczestnicy serdecznie swojej Drużynowej dziękują za przyjazną opiekę oraz miłe towarzystwo.

Udział w akcji „Harcerski start”

W dniu 9. września 2018 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w akcji „Harcerski start”. Została ona zorganizowana na terenie HOSW „Pająk”. Wspólnym celem corocznie realizowanych akcji „startowych” jest harcerska inauguracja roku szkolnego. Także w tegorocznym Starcie nie zabrakło ciekawych form wspólnego spędzania czasu- rajdu, zajęć tanecznych, warsztatów kulinarnych itd. Harcerki i harcerze serdecznie swojej Drużynowej dziękują za przyjazną opiekę oraz miłe towarzystwo.

Udział w akcji zbierania nakrętek

W dniu 13 czerwca 2018 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką zakończyła kolejną w tym roku szkolnym turę akcji zbierania nakrętek. Zostały one, podobnie jak poprzednio, przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. Dochód uzyskany ze sprzedaży nakrętek schronisko przeznacza na pomoc swoim podopiecznym.

Harcerki i harcerze dziękują swojej Drużynowej za organizację zbiórki nakrętek na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie, a uczennicom i uczniom za czynne włączenie się do tej ważnej akcji!

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji zbierania nakrętek (13 czerwca 2018r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji zbierania nakrętek (13 czerwca 2018r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji zbierania nakrętek (13 czerwca 2018r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji zbierania nakrętek (13 czerwca 2018r.)