Udział w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju

W dniu 16 grudnia 2018 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w przekazaniu przywiezionego z Betlejem Światełka Pokoju. Miało to miejsce pod Ratuszem na głównym rynku w Krakowie. Wydarzenie to nie było jednak jedyną atrakcją w trakcie niedzielnego wyjazdu. Oprócz tego harcerki i harcerze mogli m.in. uczestniczyć w terenowej grze miejskiej oraz w uroczystym harcerskim apelu na Wawelskim Wzgórzu.

  • email
  • Dodaj do ulubionych
  • RSS
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • LinkedIn