Udział w akcji sprzątania harcerskiego ośrodka

W dniu 1 maja 2015 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w akcji sprzątania Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Pająk” Hufca ZHP Częstochowa, który znajduje się nad zalewem Pająk w gminie Konopiska. W rozkładzie Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy nie zabrakło m.in. zajęć praktycznych z zakresu rozbijania namiotów oraz ogniska połączonego z pieczeniem kiełbasek.

W pokazie zdjęć wykorzystano zdjęcia Druha Pawła Ulity, któremu za ich udostępnienie harcerki i harcerze wraz z Drużynową serdecznie dziękują.