Udział w Święcie Latawca

W dniu 2 października 2015 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w oryginalnych zawodach zwanych Świętem Latawca. Odbyły się one na płycie lotniska w Rudnikach koło Częstochowy. Drużyna wystawiła tzw. latawiec skrzynkowy, który został wykonany w trakcie poprzedzającej zawody, piątkowej zbiórki. Szkielet latawca wykonał Pan Janusz Wagner, nad jego odpowiednim wykończeniem czuwał Druh Paweł Ulita. Tak przygotowany latawiec został dopuszczony do zawodów i rywalizował z 97. innymi latawcami zgłoszonymi do konkursu. Co więcej, po wnikliwej analizie jurorów, latawiec z emblematami „drapieżnego sokoła” zdobył w tej rywalizacji miejsce szóste. Drużyna wróciła z zawodów z dyplomem i nagrodą (piłką do gry siatkowej), a jej „latawcowy” debiut można uznać za bardzo udany.

Harcerki i harcerze wraz z Drużynową serdecznie dziękują Panu Januszowi Wagnerowi, Druhowi Pawłowi Ulicie oraz przybyłym na miejsce zawodów rodzicom za motywację, pomoc i doping.

Przekazanie podziękowań Dyrekcji szkoły oraz rodzicom

W dniu 26 czerwca 2015 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uhonorowała współpracę z Dyrekcją Zespołu Szkół nr 3 w osobie Pani mgr Joanny Szeląg oraz rodzicami, w szczególności z Administratorem strony Agnieszką Cpałką.

Administrator strony serdecznie ze swojej strony dziękuje Drużynowej oraz Harcerkom i Harcerzom z Drużyny za piękne i niepowtarzalne pamiątki: efektowną statuetkę Mirowskich Sokołów oraz dyplom z podpisami wszystkich Członków Drużyny.

Udział w zlocie harcerskim

W dniach od 12. do 14. czerwca 2015 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w zlocie Hufca ZHP Częstochowa w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym “Pająk”. Mottem tegorocznego zlotu były pochodzące z pierwszej części „Tryptyku rzymskiego” (zatytułowanej „Strumień”) słowa Św. Jana Pawła II:

„(…) Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być (…).”

W programie zlotu zabraknąć nie mogło m.in. uroczystości wręczenia „Hufcowych Oskarów”, ogniska (i wspólnego przy nim śpiewania), międzydrużynowych gier terenowych, zmagań sportowych oraz harcerskich występów kabaretowych. Swoją sympatię dla uczestników zlotu podkreślił swoimi odwiedzinami Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Szczególnie ważnym dla Drużyny punktem było sobotnie ognisko, w trakcie którego swoje przyrzeczenie złożyły harcerki i harcerze, którzy dołączyli do Drużyny we wrześniu roku 2014. Osoby te przez kilka ostatnich miesięcy musiały bardzo intensywnie poznawać tajniki służby harcerskiej, przyswajając przy tym wiele nowych wiadomości oraz nabywając wiele różnorodnych umiejętności.

W trakcie ogniska Drużynowa uhonorowała swoją doskonałą współpracę Drużyny z Władzami Hufca ZHP Częstochowa. Na ręce Komendantki Hufca ZHP Częstochowa hm. Marii Kotkiewicz przekazana została pamiątkowa statuetka oraz efektowny kolaż zdjęć Drużyny. Podobny plakat Drużynowa wręczyła Druhowi Pawłowi Ulicie, podkreślając tym samym doskonałą z Nim współpracę w trakcie ostatnich miesięcy. Był to plakat szczególny… Należy podkreślić, że pierwszy taki plakat został wręczony Pani mgr Joannie Szeląg, pracującej na stanowisku dyrektora w Zespole Szkół nr 3 w Częstochowie.

Udział w przyszkolnym biwaku

W dniach od 5. do 6. czerwca 2015 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w obfitującym w różnorodne atrakcje przyszkolnym biwaku. Z atrakcji tego harcerskiego spotkania warto wymienić m.in. przyspieszony kurs rozbijania namiotu, wspólne zabawy, pełnienie nocnych wart, ekscytujące, nocne gry terenowe oraz ognisko. To sympatyczne spotkanie z całą pewnością na długo pozostanie w pamięci jego uczestników.

Warto podkreślić, że harcerskie obozowisko zostało rozbite na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Częstochowie. Z tego powodu Harcerki i harcerze wraz z Drużynową serdecznie dziękują Pani Dyrektor Joannie Szeląg za aprobatę tej miłej i twórczej inicjatywy. Dziękują także opiekunom: Pani Ewie Krakowskiej, Pani Renacie Wawrzak oraz Panu Pawłowi Ulicie. Zechcieli oni poświęcić swój wolny czas i pomogli w organizacji obozowiska, zapewniając jego uczestnikom nie tylko atrakcje nieszablonowe oraz ciekawe, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.