Udział w wigilii harcerskiej połączonej z przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju

W dniu 15 grudnia 2013 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” pod kierunkiem Drużynowej Doroty Turemki uczestniczyła na Jasnej Górze w akcji przekazania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem (zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie Hufca ZHP Częstochowa). Przywiezione z klasztoru światełko zostało w dniu następnym przekazane do parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Uroczystość przekazania została połączona z wigilią harcerską, zorganizowaną w Zespole Szkół nr 3 w Częstochowie. W wigilii tej uczestniczyła także 29. Gromada Zuchowa „Mirowskie Chochliki” prowadzona przez Drużynową Anetę Mizerę.