Udział w akcji zbierania nakrętek

W dniu 13 czerwca 2018 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką zakończyła kolejną w tym roku szkolnym turę akcji zbierania nakrętek. Zostały one, podobnie jak poprzednio, przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. Dochód uzyskany ze sprzedaży nakrętek schronisko przeznacza na pomoc swoim podopiecznym.

Harcerki i harcerze dziękują swojej Drużynowej za organizację zbiórki nakrętek na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie, a uczennicom i uczniom za czynne włączenie się do tej ważnej akcji!

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji zbierania nakrętek (13 czerwca 2018r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji zbierania nakrętek (13 czerwca 2018r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji zbierania nakrętek (13 czerwca 2018r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji zbierania nakrętek (13 czerwca 2018r.)

Udział w przyszkolnym biwaku

W dniach od 18 do 19 maja 2018 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w obfitującym w różnorodne atrakcje przyszkolnym biwaku. Początkowe założenia były takie, aby harcerskie obozowisko zostało rozbite na przyszkolnym terenie Zespołu Szkół nr 3 w Częstochowie. Z uwagi na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (obfite ulewy), biwak został jednak przeniesiony do budynku szkoły. Mimo tego atrakcji tradycyjnie nie brakowało, a sympatyczne spotkanie harcerskiej braci z całą pewnością na długo pozostanie w pamięci jego uczestników.

Harcerki i harcerze serdecznie dziękują za miłą inicjatywę oraz opiekę swojej Drużynowej.

Jak zapewne zauważyliście, przywróciliśmy bardziej optymistyczną kolorystykę naszemu serwisowi. Ta, która obowiązywała od roku 2017., miała skłaniać do refleksji…

Udział w akcji „Zostań Św. Mikołajem dla dzieci z hospicjum”

W dniu 21 grudnia 2017 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką zakończyła tegoroczną akcję „Zostań Św. Mikołajem dla dzieci z hospicjum”. Harcerki i harcerze dziękują swojej Drużynowej za podjęcie tej ważnej inicjatywy na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie, a uczennicom i uczniom za niezwykle poważne jej potraktowanie!

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji ‘Zostań Św. Mikołajem dla dzieci z hospicjum’ (21 grudnia 2017r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji ‘Zostań Św. Mikołajem dla dzieci z hospicjum’ (21 grudnia 2017r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji ‘Zostań Św. Mikołajem dla dzieci z hospicjum’ (21 grudnia 2017r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji ‘Zostań Św. Mikołajem dla dzieci z hospicjum’ (21 grudnia 2017r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji ‘Zostań Św. Mikołajem dla dzieci z hospicjum’ (21 grudnia 2017r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji ‘Zostań Św. Mikołajem dla dzieci z hospicjum’ (21 grudnia 2017r.)

Udział w akcji zbierania nakrętek

W dniu 21 grudnia 2017 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką zakończyła drugą w tym roku szkolnym turę akcji zbierania nakrętek. Zostały one, podobnie jak poprzednio, przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. Dochód uzyskany ze sprzedaży nakrętek schronisko przeznacza na pomoc swoim podopiecznym.

Harcerki i harcerze dziękują swojej Drużynowej za organizację zbiórki nakrętek na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie, a uczennicom i uczniom za czynne włączenie się do tej ważnej akcji!

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji zbierania nakrętek (21 grudnia 2017r.)

Udział 20. CDH Mirowskie Sokoły w akcji zbierania nakrętek (21 grudnia 2017r.)