Udział w akcji “Zapal znicz pamięci”

W dniu 20 października 2013 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” uczestniczyła w akcji “Zapal znicz pamięci”. Jest to wspólna akcja pięciu rozgłośni radiowych i pionów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. Zaangażowały się w nią m.in. Radio Merkury Poznań, Radio PiK, Radio Katowice, Radio Plus w Gdańsku i Radio Łódź, Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej oraz Śląska Chorągiew ZHP w Katowicach. Akcja polega na zapaleniu w miejscach pamięci narodowej z okresu II. wojny światowej symbolicznego znicza. Drużynowa Dorota Turemka wybrała miejsce straceń pod Olsztynem k. Częstochowy. Miejsce to już w okresie zaborów smutno zasłynęło umiejscowioną tam szubienicą, na której z rozkazu władzy cesarskiej tracili życie skazańcy. Z kolei w latach 1940-1944, w okresie okupacji niemieckiej, w miejscu tym zginęło wielu przedstawicieli polskiej inteligencji, działaczy ruchu oporu, okolicznych mieszkańców oraz schwytanych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej.

Warto nadmienić, że drużynie harcerskiej „Mirowskie Sokoły” towarzyszyła tradycyjnie 29. Gromada Zuchowa „Mirowskie Chochliki”, prowadzona przez Drużynową Anetę Mizerę.

Udział w XXVI Jesiennym Złazie Zuchowym

W dniu 19 października 2013 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” uczestniczyła w XXVI Jesiennym Złazie Zuchowym. Tegorocznemu złazowi przyświecało hasło „Chcę wiedzieć i umieć więcej”. Odpowiednio oznakowana trasa złazu przebiegała przez malownicze okolice Złotego Potoku. Harcerze, wraz ze swoją Drużynową, Panią Dorotą Turemką, pokonywali punkty kontrolne, wykonując różnorodne i ciekawe zadania. Na zakończenie odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek.

Warto nadmienić, że z drużyną harcerską „Mirowskie Sokoły” wędrowała także zaprzyjaźniona 29. Gromada Zuchowa „Mirowskie Chochliki”, prowadzona przez Drużynową Anetę Mizerę. Mirowskie Sokoły dziękują młodszym koleżankom i kolegom za dzielne dotrzymywanie kroku.

Za udział w złazie drużyna otrzymała dyplom oraz torbę sympatycznych upominków.

Włączenie się do akcji „Marzycielska Poczta – napisz list do chorego dziecka”

W dniu 11 października 2013 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji „Marzycielska Poczta – napisz list do chorego dziecka”.

Celem akcji, zorganizowanej przez Pocztę Polską, jest pisanie tradycyjnych listów i kartek pocztowych do chorych dzieci, które z racji przewlekłej choroby mają utrudniony kontakt z rówieśnikami oraz do ich rodziców.

Harcerki i harcerze z Drużyny pod kierunkiem Drużynowej Doroty przygotowali własnoręcznie wykonane kartki podarunkowe w formie listu i wysłali je do sześciorga przewlekle chorych dzieci z całej Polski, które zostały wybrane losowo. Do jednego z dzieci, Maksymiliana z miejscowości Rutki, oprócz listu wysłana została także paczka ze słodkościami.

Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej

W dniu 2 października 2013 roku zostały zakończone prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem strony internetowej 20. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej „Mirowskie Sokoły”.

W imieniu Drużynowej – dh. Doroty Turemki oraz harcerek i harcerzy oraz swoim, pozostaje zaprosić Państwa do śledzenia aktywności 20. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej „Mirowskie Sokoły” za pośrednictwem systemu mirowskiesokoly.eu5.net oraz kont w aplikacjach YouTube i Facebook.

Mam świadomość, że wszelkie systemy informatyczne stwarzają jedynie możliwości techniczne do tego, aby na ich bazie mogła wykształcić się silna społeczność. Powstanie takiej społeczności wokół 20. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej „Mirowskie Sokoły” wydaje się bezcenne w zakresie potencjalnych możliwości udzielania jej wsparcia w różnych sferach działania. I o to wsparcie proszę, za nie już teraz dziękuję.

Administrator serwisu mirowskiesokoly.eu5.net- Agnieszka Cpałka.