Organizacja uroczystego apelu szkolnego z okazji Dnia Niepodległości

W dniu 8 listopada 2013 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” pod kierunkiem Drużynowej Doroty Turemki zorganizowała uroczysty apel szkolny z okazji Dnia Niepodległości. Był on skierowany do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Częstochowie i wyróżniał się oryginalnym, dynamicznym scenariuszem. Scenariusz ten był wzorowany na formule popularnego informacyjnego programu telewizyjnego, dzięki czemu przekazywanie istotnych faktów historycznych przeplatało się z relacjami sprawozdawców „terenowych” i przeprowadzanymi przez nich wywiadami. Całość była ciekawym widowiskiem multimedialnym, oprawionym muzycznie przez zespół Przybocznego Wiktora Lackiego.

Warto nadmienić, że drużynie harcerskiej „Mirowskie Sokoły” towarzyszyła tradycyjnie 29. Gromada Zuchowa „Mirowskie Chochliki”, prowadzona przez Drużynową Anetę Mizerę, która była współorganizatorem.

Udział w zajęciach tanecznych z instruktorem tańca hip-hop

W dniu 25 października 2013 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” uczestniczyła w ramach zbiórki w dwugodzinnych zajęciach tanecznych. Zostały one zorganizowane przez Drużynową Dorotę Turemkę we współpracy z instruktorem tańca hip-hop – Bartoszem Osetem. W prowadzonych zajęciach aktywnie pomagała uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Częstochowie – Anna Niewiadomska. Należy nadmienić, że Bartosz Oset jest absolwentem Zespołu Szkół nr 3 w Częstochowie i z miłą chęcią przybył na zbiórkę, by przeprowadzić ciekawe i inspirujące zajęcia. Zarówno jemu, jak i Ani Niewiadomskiej, przekazujemy serdeczne podziękowania.

Udział w uroczystości pasowania na pierwszoklasistę oraz uroczystym nadaniu Zespołowi Szkół nr 3 w Częstochowie Certyfikatu Śląskich Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 23 października 2013 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” uczestniczyła w uroczystości pasowania na pierwszoklasistę oraz uroczystym nadaniu Zespołowi Szkół nr 3 w Częstochowie Certyfikatu Śląskich Szkół Promujących Zdrowie. Na uroczystość byli zaproszeni następujący goście: Pan Tomasz Wojtasik – Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, Pani Małgorzata Iżyńska – Radna Urzędu Miasta Częstochowy, Rada Rodziców, Rada Dzielnicy Mirów – Częstochowa oraz rodzice uczniów klasy pierwszej.

Harcerki i harcerze z drużyny „ Mirowskie Sokoły” wręczyli uczniom klasy pierwszej symboliczne upominki w postaci przyborów piśmienniczych, zaś zaproszonych gości obdarowali zdrowym poczęstunkiem – rumianym jabłuszkiem z miłą niespodzianką od drużyny.

Włączenie się do akcji „Marzycielska Poczta – napisz list do chorego dziecka”

W dniu 11 października 2013 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji „Marzycielska Poczta – napisz list do chorego dziecka”.

Celem akcji, zorganizowanej przez Pocztę Polską, jest pisanie tradycyjnych listów i kartek pocztowych do chorych dzieci, które z racji przewlekłej choroby mają utrudniony kontakt z rówieśnikami oraz do ich rodziców.

Harcerki i harcerze z Drużyny pod kierunkiem Drużynowej Doroty przygotowali własnoręcznie wykonane kartki podarunkowe w formie listu i wysłali je do sześciorga przewlekle chorych dzieci z całej Polski, które zostały wybrane losowo. Do jednego z dzieci, Maksymiliana z miejscowości Rutki, oprócz listu wysłana została także paczka ze słodkościami.

Podsumowanie działalności w pierwszym roku istnienia

W dniu 3 października 2013 roku podsumowano działalność 20. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej „Mirowskie Sokoły” w pierwszym roku istnienia. Składają się na nią następujące wydarzenia:

 • 08.09.2012 – Udział w złazie „Tropiciele Jury”.
 • 04.10.2012 – Przyjęcie przez phm. Martę Kwiatkowską przysięgi pierwszych harcerzy drużyny: Wiktora Lackiego i Macieja Mizery.
 • 05.10.2012 – Udział w zbiórce, na której gościła phm. Marta Kwiatek.
 • 06.10.2012 – Udział w sprzątaniu dzielnicy Mirów-Częstochowa.
 • 19.10.2012 – Udział w obchodach „Podsumowania 100-lecia ZHP”, odbywających się w liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.
 • 20.10.2012 – Udział w „Jesiennym Złazie Zuchowym”.
 • 21.10.2012 – Udział w akcji „Zapal znicz pamięci”.
 • 11.11.2012 – Udział w uroczystej mszy świętej, upamiętniającej odzyskanie przez Polskę niepodległości.
 • 04.12.2012 – Organizacja kiermaszu ozdób świątecznych.
 • 24.02.2013 – Udział w Dniu Myśli Braterskiej Hufca ZHP.
 • 11.02.2013-15.02.2013 – Udział w feriach zimowych zorganizowanych przez drużynową.
 • 05.03.2013 – Organizacja kiermaszu ozdób świątecznych.
 • 09.03.2013 – Udział w grze terenowej „Rajd babski”.
 • 18.04.2013 – Udział w uroczystej zbiórce poświęconej pamięci poległych w walce o wolność Ojczyzny.
 • 01.05.2013 – Udział w akcji „Sprzątanie Pająka”.
 • 03.06.2013 – Udział w rajdzie zorganizowanym z okazji pierwszych urodzin drużyny.
 • 14.06.2013-16.06.2013 – Udział w zlocie harcerskim w Pająku, połączonym z zaprzysiężeniem drużyny.
 • 21.06.2013 – Organizacja zajęć ruchowo-tanecznych dla uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, będących pretekstem do poznania historii ZHP oraz sposobów działania drużyny.
 • 01.09.2013 – Udział w mszy świętej upamiętniającej 74. rocznicę wybuchu II. Wojny Światowej.

Kilka z wymienionych wydarzeń zostało opisanych na stronie 29. Gromady Zuchowej „Mirowskie Chochliki”. Niezależnie od wspomnianych wydarzeń, 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” uczestniczyła w cotygodniowych zbiórkach.