Udział w sztuce „Mały powstaniec”

W dniu 26 września 2014 roku 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką uczestniczyła w spektaklu „Mały powstaniec”. Został on przygotowany przez „Teatr 52”, działający przy Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie. Przedstawienie zostało odegrane w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana i zorganizowane w ramach obchodów 75. rocznicy powstania Podziemnego Państwa Polskiego.

Należy podkreślić, że wszystkie te osoby, które odpowiedziały na zaproszenie do Filharmonii Częstochowskiej, miały okazję spędzić wspaniały wieczór. Spektakl w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 52 wzruszał, wzbudzał podziw grą młodych aktorów, a przede wszystkim przypominał bohaterów sprzed 75. lat. Narratorami wieczoru byli: hm. Iwona Orman i pwd. Przemysław Lenart, a na widowni zasiedli kombatanci, seniorzy, przedstawiciele władz, dyrektorzy i nauczyciele częstochowskich szkół, dzieci i młodzież, rodzice, a także zuchy, harcerze i instruktorzy z Hufca Częstochowa.

Harcerki i harcerze z drużyny „Mirowskie Sokoły” wraz z Drużynową Dorotą Turemką dziękują za zaproszenie i serdecznie gratulują aktorom „Teatru 52” udanego występu. Z kolei pomysłodawczyni udanego przedstawienia, Pani Bożenie Golachowskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie, dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.