Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej

W dniu 2 października 2013 roku zostały zakończone prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem strony internetowej 20. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej „Mirowskie Sokoły”.

W imieniu Drużynowej – dh. Doroty Turemki oraz harcerek i harcerzy oraz swoim, pozostaje zaprosić Państwa do śledzenia aktywności 20. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej „Mirowskie Sokoły” za pośrednictwem systemu mirowskiesokoly.eu5.net oraz kont w aplikacjach YouTube i Facebook.

Mam świadomość, że wszelkie systemy informatyczne stwarzają jedynie możliwości techniczne do tego, aby na ich bazie mogła wykształcić się silna społeczność. Powstanie takiej społeczności wokół 20. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej „Mirowskie Sokoły” wydaje się bezcenne w zakresie potencjalnych możliwości udzielania jej wsparcia w różnych sferach działania. I o to wsparcie proszę, za nie już teraz dziękuję.

Administrator serwisu mirowskiesokoly.eu5.net- Agnieszka Cpałka.

Podsumowanie działalności w pierwszym roku istnienia

W dniu 3 października 2013 roku podsumowano działalność 20. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej „Mirowskie Sokoły” w pierwszym roku istnienia. Składają się na nią następujące wydarzenia:

 • 08.09.2012 – Udział w złazie „Tropiciele Jury”.
 • 04.10.2012 – Przyjęcie przez phm. Martę Kwiatkowską przysięgi pierwszych harcerzy drużyny: Wiktora Lackiego i Macieja Mizery.
 • 05.10.2012 – Udział w zbiórce, na której gościła phm. Marta Kwiatek.
 • 06.10.2012 – Udział w sprzątaniu dzielnicy Mirów-Częstochowa.
 • 19.10.2012 – Udział w obchodach „Podsumowania 100-lecia ZHP”, odbywających się w liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.
 • 20.10.2012 – Udział w „Jesiennym Złazie Zuchowym”.
 • 21.10.2012 – Udział w akcji „Zapal znicz pamięci”.
 • 11.11.2012 – Udział w uroczystej mszy świętej, upamiętniającej odzyskanie przez Polskę niepodległości.
 • 04.12.2012 – Organizacja kiermaszu ozdób świątecznych.
 • 24.02.2013 – Udział w Dniu Myśli Braterskiej Hufca ZHP.
 • 11.02.2013-15.02.2013 – Udział w feriach zimowych zorganizowanych przez drużynową.
 • 05.03.2013 – Organizacja kiermaszu ozdób świątecznych.
 • 09.03.2013 – Udział w grze terenowej „Rajd babski”.
 • 18.04.2013 – Udział w uroczystej zbiórce poświęconej pamięci poległych w walce o wolność Ojczyzny.
 • 01.05.2013 – Udział w akcji „Sprzątanie Pająka”.
 • 03.06.2013 – Udział w rajdzie zorganizowanym z okazji pierwszych urodzin drużyny.
 • 14.06.2013-16.06.2013 – Udział w zlocie harcerskim w Pająku, połączonym z zaprzysiężeniem drużyny.
 • 21.06.2013 – Organizacja zajęć ruchowo-tanecznych dla uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, będących pretekstem do poznania historii ZHP oraz sposobów działania drużyny.
 • 01.09.2013 – Udział w mszy świętej upamiętniającej 74. rocznicę wybuchu II. Wojny Światowej.

Kilka z wymienionych wydarzeń zostało opisanych na stronie 29. Gromady Zuchowej „Mirowskie Chochliki”. Niezależnie od wspomnianych wydarzeń, 20. Częstochowska Drużyna Harcerska „Mirowskie Sokoły” uczestniczyła w cotygodniowych zbiórkach.